BAKANLAR KURULU, BAŞBAKAN ADİLABDULMEHDİ'NİN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLİ OTURUMUNU SÜRDÜRÜYOR

Tuesday 16th April 2019 - 22:01

BAKANLAR KURULU, BAŞBAKAN ADİLABDULMEHDİ'NİN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLİ OTURUMUNU SÜRDÜRÜYOR

 INA: BAĞDAT 

 
Bakanlar Kurulu, düzenli oturumunu Salı günü Başbakan Adil Abdulmehdi'nin başkanlığında yaptı.
 
 
Bakanlar Konseyi, Başbakan’a, Bakanlar Konseyi tarafından onaylanan Irak ile Suudi Arabistan arasındaki yatırım geliştirme taslak sözleşmesindeki değişiklikleri onaylama yetkisi vermeye karar verdi.
 
Bakanlar Kurulu, elektrik santralinin Ed- Dora termal bakım ve işletimi ve rehabilitasyonu konusunda Elit Şirketi ile sözleşme yapmak üzere Elektrik İstasyonu kurulmasını onayladı.
 
Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığına, 80. Maddenin hükümlerine dayanarak, Danıştay Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında, Irak Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında gelir vergisi ve vergi kaçakçılığını önlemek için anlaşma taslağını müzakere ve imzalama yetkisi verdi. .