CUMHURBAŞKANI, IRAK MEDYASINDA PROFESYONELLİK VE TARAFSIZLIĞIN BENİMSENMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Tuesday 16th April 2019 - 17:59

CUMHURBAŞKANI, IRAK MEDYASINDA PROFESYONELLİK VE TARAFSIZLIĞIN BENİMSENMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

 Bağdat - INA

 

Cumhurbaşkanı Berhem Salih ,Salı günü, Irak medya ağı çalışmalarında profesyonellik ve tarafsızlığın benimsenmesinin ve ulusal medyanın durumunu iyileştirmek için modern teknolojilerden ve uluslararası uzmanlıktan yararlanmanın önemini vurguladı.

Bağdat'taki Selam  Sarayı'ndaki toplantısında Cumhurbaşkanı, medyanın toplum bilincini artırmadaki rolünü harekete geçirmenin, aşırılık yanlısı fikirleri ele almanın, yolsuzluk ve sevgi, eşitlik ve yurtseverlik değerlerini pekiştirmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Ziyaret heyetinin üyeleri ayrıca, Irak Medya Ağı'nın mekanizmalarını ve çalışanlarının performansını iyileştirme ve faaliyetlerini genişletme konusundaki gelecek planlarını da gözden geçirerek, Cumhurbaşkanı'nın özgür ulusal medyayı desteklemedeki rolünü değerlendirebilir.