MALİYYE BAKANI PAYLAŞTIĞI BİR TWEET'TE: NOTRE DAME KATEDRALİ'NDEKİ YANGIN HASARINI PARİSLİLERLE ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIYORUZ

Monday 15th April 2019 - 23:51