IRAKLILARTÜRKİYEDE EMLAK ALAN YABANCILAR ARASINDA İLK SIRADA YER ALIYOR

Friday 12th April 2019 - 19:21

IRAKLILARTÜRKİYEDE EMLAK ALAN YABANCILAR ARASINDA İLK SIRADA YER ALIYOR
ANKARA- INA – İMAN MUHAMMET
 
Türkiye’de yapılan son statistiklere göre Türkiye’de emlak sahibi olan her 5 yabancıdan birinin ıraklı olduğu görülüyor.
Bu nedenle ıraklılar Türkiye’de emlak sahibi olan yabancılar arasında ilk sırada yer alıyor.
Geötiğimiz 4 yıl içerisinde yapılan statistiklere göre Türkiyede emlak sahibi olan ıraklıların sayısı 19.274kişiydi.
Bu seneki oran ise 2018 yılına göre %87 artış göstermiştir.
Iraklıların Türkiye’de emlak almaya olan ilgisi, Türkiye’nin Irak2a göre daha ucuz olması ve Iraktaki yaşam standartarının çok düşük olmasından kaynaklanıyor.
Bunların yanısıra,  Türkiye hükümetinin Iraklıların Türkiye’de emlak sahibi olması için kolaylık sağlaması ve Türkiyede emlak sahibi olan yabancılara ayrıcalık tanıması Iraklıların Türkiye’de emlak sahibi olma ilgisini artırıyor.
Iraklılar Türkiye’de sadece emlak sahibi olmakla kalmıyor Türkiye’de truzim dalında ticari şirketler kurmaya başladılar.