FOTOĞRAF :: HAVA KUVVETLERİ, HİMRİN'İN TEPELERİNİ TEMİZLEME SÜRECİNDE TERÖRLE MÜCADELE GÜÇLERİNİ DESTEKLİYOR

Friday 12th April 2019 - 15:01