YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONSEYİ, İDARİ MAKAMLARIN GÖREVLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ ÇEŞİTLİ SEVİYELERDE KONTROL ETTİ

Thursday 11th April 2019 - 23:02

YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONSEYİ, İDARİ MAKAMLARIN GÖREVLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ ÇEŞİTLİ SEVİYELERDE KONTROL ETTİ

 INA: BAĞDAT 

 Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulu 9. oturumunu Başbakan Adil Abdulmehdi'nin başkanlığında yaptı.
Konsey, İçişleri Bakanlığı Genel Müfettişi raporu ışığında sınır geçişleri çalışmalarını iyileştirme mekanizmasını tartıştı ve ticaretin hareketini engelleyen iş müdahalesinden kaçınmanın özel rolünü vurgulayarak, her elin performansına vurgu yaptı.
 
Ayrıca, kamu denetçilerinin rolü tartışılmış ve denetleme rolünün profesyonel bir şekilde yerine getirilebilmesi ve yerel yönetimlerle entegrasyonun sağlanması amacıyla, valiliklere bağlı bölümler bazında bu ofislerin çalışmaları ele alınmıştır.