ABDULMEHDİ FERİBOT OLAYI FACİASİNİN TAZİYELERİNİ KABUL ETTİ

Friday 22nd March 2019 - 14:29

ABDULMEHDİ FERİBOT OLAYI FACİASİNİN  TAZİYELERİNİ KABUL ETTİ

BAĞDAT – INA

 

Başbakan Adil Abdulmehdi, Ninova ilindeki Bakanlar Kurulunda olayı faciasinin  taziyelerini kabul etti.