Sudanlı, Kahire’de Arap İşçi Örgütü Konferansına Katılmakb İçin Geldi.

Sunday 08th April 2018 - 11:31

Sudanlı, Kahire’de Arap İşçi Örgütü Konferansına Katılmakb İçin  Geldi.
Arap Çalışma Örgütü Başkanı Muhamöet Şiya El-Sudani'nin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı(45). oturumunda Arap İşçi Konferansı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. "Konferans, Arap halklarının durumuyla ilgili bir dizi meseleyi tartışacak," diyerek, "Arap İşçi Örgütü Fayız El-mıtayri başkanı, Filistin halkının ve işgal altındaki Arap topraklarının halkının ve işçilerin durumunu tartışmak ve İsrail işgal haklarının ihlallerini tespit etmek için bir gün ayırma önerisini memnuniyetle karşıladı" Ve uluslararası toplum tarafından benimsenen temel eylem ilkeleri Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü G. Gayder tarafından Filistinlilerin yaşamları, işçi sektörünün koşulları, iş mevzuatı ve şiddet uygulamaları hakkında hazırlanan genişletilmiş raporu tartışacak.