FOTOĞRAF:: DAİŞ MEDYASIYLA MÜCADELE KONFRANSININ İKİNCİ GÜNÜNÜN BAŞLATILMASI

Thursday 21st February 2019 - 11:33

FOTOĞRAF:: DAİŞ MEDYASIYLA MÜCADELE KONFRANSININ İKİNCİ GÜNÜNÜN  BAŞLATILMASI

 Ø¨Ø§Ù„صور ...انطلاق اعمال اليوم الثاني لمؤتمر مكافحة اعلام داعش