CUMHURBAŞKANI SALİH, IRAK’IN ULUSLARARASI TOPLUMLA İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME ÇABALARINI DOĞRULADI

Wednesday 30th January 2019 - 12:43

CUMHURBAŞKANI SALİH, IRAK’IN ULUSLARARASI TOPLUMLA İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME ÇABALARINI DOĞRULADI

 Bağdat-INA

Cumhurbaşkanı, Barhem Salih, Çarşamba günü, Irak’ın uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirme çabalarını vurguladı.

INA”ye verilen bildiriye göre, Salih, İspanya kralı Philip VI’nı ve eşliğindeki heyeti karşılamasında iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri geliştirme önemini vurguluyarak Irak, bölgedeki durumunu ve rolünü arttırmak için bölgesel ve uluslararası çevresiyle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

Bildiride ayrıca, Cumhurbaşkanı, uluslararası topluluğun ülkenin yeniden inşası için desteğini memnuniyetle karşıladı, özellikle serbest bırakılan alanlar, İspanyol hükümetini Irak’taki inşaat hareketine etkili bir şekilde katkıda bulunmaya çağırarak, çetelerin savunuculuğundaki çetelere karşı savaştaki rolünü ve aktif katılımını övdüğünü söyledi.

Philip VI kendi yanından, Iraklıların kararlılıklarına ve terör karşısında fedakarlıklarına duyduğunu, ülkesinin dostane ilişkileri pekiştirmeye, iki ülke arasındaki yapıcı işbirliğinin ufuklarını genişletmeye ve yeniden yapılanmaya katkıda bulunmaya hazırlıklı olmalarına vurgu yaptığını belirtti.