MUHABİRİMİZ, FADİL ŞUVEYLİ’Nİ BAĞDAT VALİSİ SEÇİLDİ.

Wednesday 12th December 2018 - 15:14

MUHABİRİMİZ, FADİL ŞUVEYLİ’Nİ BAĞDAT VALİSİ SEÇİLDİ.

 Bağdat-INA

Bağdat il meclisi, Çarşamba günü ,  oy kullanarak Fadil Şuveyli’ni Bağdat valisi diye seçti.