EL-HALBUSİ İLE TİMİMİ BİR ARAYA GELEREK DİYALE İLİNDEKİ HİZMET SUNMA VE GÜVENLİK DURUMUNU ELE ALDILAR

Thursday 08th November 2018 - 16:52

EL-HALBUSİ İLE  TİMİMİ  BİR ARAYA GELEREK DİYALE İLİNDEKİ  HİZMET SUNMA VE GÜVENLİK DURUMUNU ELE ALDILAR
Bağdat-INA Parlamento Başkanı Muhammet El-Halbusi , Perşembe günü Diyale valisi Musenna El-Timimi  ve eşliğindeki heyeti karşıladı. Görüşme sırasında ilde  hizmet sunma ve güvenlik durumu tartışıldı, El-Halbusi Diyala ili’nin  ihtiyaçlarını tespit edip bütçenin ikrarından önce bütçeye içermesine davet etti.