İLETİŞİM KURULUNUN (BAĞDAT RADYOSU) ADINI BAŞKA TARAFA VERMEK KARIRINI REDDEDN BİRLİKLER KİMLERDİR

Friday 19th October 2018 - 16:38

İLETİŞİM KURULUNUN (BAĞDAT RADYOSU) ADINI BAŞKA TARAFA VERMEK KARIRINI REDDEDN BİRLİKLER KİMLERDİR
Bağdat – INA Irak'ta üç önemli birlik, İletişim Kurulunun (Bağdat Radyosu) adını başka taraflara vermek kararını reddettiğini belirtti. Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği, Sanatçılar Birliği ve Radyo ve Televizyoncular birliği ayrı ayrı yaptıkları açılamalara göre bu kararın hakksız olduğunu belirttiler.