"INA", OLUŞUMUNA OY VERİLEN PARLAMENTO KOMİSYONLARININ İSİMLERİNİ YAYINLADI

Monday 15th October 2018 - 17:16

Bağdat -INA   Oy verilmiş olan parlamento komiteleri:
 1. Dış İlişkiler Komitesi
 2. Güvenlik ve Savunma Komitesi
 3. Hukuk Komitesi
 4. Bütünlük Komitesi
 5. Maliyet Komitesi
 6. Petrol, enerji ve doğal kaynaklar komitesi
 7. Ekonomi ve Yatırım Komitesi
 8. Eğitim Komitesi
 9. Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Komitesi
 10. Sağlık ve Çevre Komitesi
 11. Hizmetler ve İmar Komitesi
 12. Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi
13.Bölgede organize olmayan Bölgeler ve Valilikler Komitesi
 1. İnsan Hakları Komisyonu
 2. Kültür ve medya Komitesi
 3. Turizm ve Eski Eserler Komitesi
 4. Vakıflar ve Diyanet İşleri Komitesi
 5. Yerinden Olmuş ve, Yerinden Edilmiş Kişiler ve Gurbetçiler Komitesi
 6. Uzlaşma, Sorumluluk ve Adalet Komitesi
 7. Tarım, Su ve Sulak Alanlar Komitesi
 8. Şehitler, Mağdurlar ve Siyasi Mahkumlar Komitesi
 9. Gençlik ve Spor Komitesi
 10. Kadın, Aile ve Çocukluk Komitesi
 11. Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi
 12. Üye İşler Komisyonu ve Parlamento Geliştirme
 13. Aşiret İşleri Komisyonu
 14. Hükümet Programının Stratejik Planlama ve Takibi Komitesi
(Daimi Komitelerin her biri, yedi üyeden az olmamk kaydıyla üye sayısı en az dokuz üyeden oluşur)