Irak’ın Merkezi Bankası:Yeni Kağıt Para Baskısı Çıkarıyor

Sunday 07th October 2018 - 15:55

Irak’ın Merkezi Bankası:Yeni Kağıt Para  Baskısı Çıkarıyor
Bağdat-INA Irakın merkezi bankası Pazar günü, (250, 500, 1000, 10000, 25000 Dinar) kağıt paraların  ikinci baskısını çıkardı ve ikinci baskıda hicri ve miladi tarihler düzetildi ve banka valisinin imzası yerine adı kullanılacaktır.