İbadi: "Basra’ya Ziyaretimiz, Bakanlar Konseyini Basra ile İlgili Aldığı Kararları Uygulmak İçindir"

Monday 10th September 2018 - 15:03

İbadi:
Basra – INA Başbakan İbadi’nin Basra’ya, Bakanlardan oluşan bir delagsyon başında yetiştğinden sonra en önemli sözleri:
  • "Basra’ya Ziyaretimiz, Bakanlar Konseyinin aldığı kararları uygulamak içindir".
  • "Tüm ilgimizi Basra’ya çevirdik".
  • "Basra milletiyle işbirliği yapıp isteklerini sağlayacağız".
  • "Basra’da güvenlik durumu iyidir, fazla güçlerin gelmesi valiliğin istediğidir"
  • "Herkesi Basra için işbirliğine davet ediyorum".
  • "Başkonsolosluklara saldırmak doğru değil ve güvenliksiz hizmet sunulmaz".