Cumhurbaşkanı Kürdistan Demokratik ve Ulusal Birliği Partilerinden Bir Heyeti karşıladı

Sunday 02nd September 2018 - 11:09

Cumhurbaşkanı Kürdistan Demokratik ve Ulusal Birliği Partilerinden Bir Heyeti karşıladı
  Bağdat – INA   Cumhuriyet Başkanı Dr. Fuad Masum Cumartesi akşamı, en büyük parlamento Kitlesi oluşturmak için siyasi güçlerin çabalarının bir parçası olarak bugün Bağdat'ı ziyaret eden Kürdistan  Ulusal Birliği ve Kürdistan Demokratik Partisi'nin heyetini karşıladı. Cumhurbaşkanı, başkanlık beyanına göre toplantıda yanıltıcı olduğunu vurguladı ve “herkesin bütün bileşenleriyle insanın özlemlerini karşılayan bir hükümetin oluşumuna öncülük eden safları birleştirmeye katkıda bulunan anlayışlara ulaşmak için ortak çabalara ihtiyaç duyduğuna” yanıt verdi.