Ibadi Haftalık Basın Toplantısında: Siemens’le Elektrik Üretimini Günde 24 Saat’a Yükseltmeye Anlaştık

Tuesday 28th August 2018 - 19:17

Ibadi Haftalık Basın Toplantısında: Siemens’le Elektrik Üretimini Günde 24 Saat’a Yükseltmeye Anlaştık
Bağdat – INA Başbakan Haydar El- Ibadi haftalkık basın toplantısında elektriğin 16 bin megawat’a yetiştiğini ve Siemens şirketi ile elektiriğin 24 saata yükseltmekten dolayı anlaştığını açıkladı. “Arap gölündeki tuz problemi on yıl önceye döner, ve bu yıl yağmurun yokluğu problemi daha da büyüttü” söyledi. Bakanlar konseyi, Basra’daki su problemine çözüm bulmakla ilgi kararları tartıştığını duyurdu ve su hissesine tecavular engellemek yalnız valiliğin sorumluluğudur diye açıkladı. Belediyeler Bakanlığından klorun azalması konusunda bir araştırma açmalarını talep ettiğini de belirtti, araştırmanın sonuçlarını bir hafta içinde açıklanacağını da izah etti.