Başbakan, Basra’ya İçmek Suyunu Ulaştırmak İçin Tüm İsteklerin Sağlanmasına Yönelti

Tuesday 28th August 2018 - 14:50

Başbakan, Basra’ya İçmek Suyunu Ulaştırmak İçin Tüm İsteklerin Sağlanmasına Yönelti
Bağdat – INA Başbakan, tüm hükümet kruluşlarını Basra’nın su problemini atlatmak için  desteklemeye yönelti. Hükümet Basın Hücresi yaptığı ve Irak Haber ajansı (INA) kopyasını aldığı açıklamaya göre: Bakanlar Konseyi Başkanı, Savunma ve Taşımacılık bakanlıklarından su tankerleri sağlamak istedi, ve petrol bakanlığından ise onlara gereken petrolu sağlamakla yönelti, ve tankerlerin zarar gören bölgelere yönelmesini de talep etti.