INA, Basra’nın Su Problemine Çare Bulmak İçin Bakanlık Komisyonunun Tavsiyelerini yayınlıyor

Sunday 26th August 2018 - 13:22

INA, Basra’nın Su Problemine Çare Bulmak İçin Bakanlık Komisyonunun Tavsiyelerini yayınlıyor
Bağdat – INA Basra’nın su problemine çare bulmak için bakanlık komisyonunun tavsiyeleri
  • 75 metreküp suyun Meysan – Basra sınırına yetişmesini garantilemek ve bunun karşında bulunan herhangi engelleri kaldırmak.
  • Bakanlar konseyinin, tuz meddiyle mücadele etmek ve kesici bir baraj yapmak kararlarının uygulanmasını izlemek.
  • Basra Su Müdürlüğü sudaki klor oranlarını sürekli bir şekilde izlemeli.
  • Basra Su Müdürlüğü, ehali tarafından idare edilen su komplekslerini sürekli izlemek ve suyun kalitesini yüksek tutmak.
  • Sağlık, Beldiye ve Çevre müdürlükleri ortak komisyonlar oluşturup su ayyinelerini alıp muayene etmekte birarada çalışmaları gerekir.
  • Tahliye istasyonlarına ve su taşıyan tankerlere usuli çalışma izinleri verilmeli.
  • Su projelerinde çalışanlara gerekli kurslar verilmeli
  • Valilik,Su ağında bulunan kırıkların onarmasından sorumludur. Petrodolar paralrından valilik için para tahsis olmalıdır.
  • Tüm eyaletlerde ve özelliklede Basra eyaletinde, Su Yolları müdürlükler kirli suyu su kaynaklarına dökmemeli.