Bakanlar Kurulu Sekretaryası Bakanlıklar İçin Gümrük Vergilerinin Ertelenmesini Öngören Bir Genelge Yayınladı

Sunday 01st July 2018 - 11:41

Bakanlar Kurulu Sekretaryası Bakanlıklar İçin Gümrük Vergilerinin Ertelenmesini Öngören Bir Genelge Yayınladı
Bağdat – INA   Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliği, Pazar günü, ilgili makamların, bakanlıklara ithal edilen mal ve eşyalara uygulanan gümrük vergilerinin ödenmesinin ertelenmesini sağlamak üzere 2018 tarihli 23 sayılı Bakanlar Kurulu kararını uygulayacağını öngören genel bir kuraldır.