Ebu El-Hil: El-Sabah Gazetesi Bir Nesil Profesyonel Gazeteci Çıkardığını Söyleyerek Onu Geliştirmeye Çalıştığını Belirtti

Tuesday 26th June 2018 - 00:52

Ebu El-Hil: El-Sabah Gazetesi Bir Nesil Profesyonel Gazeteci Çıkardığını Söyleyerek Onu Geliştirmeye Çalıştığını Belirtti
Bağdat: INA   El-Sabah Gazetesi, 15 yıllık özgürlüğün, özgürlüğün korunmasının ve yeni bir gazeteci ve teknisyen neslin ortaya çıkardığının ardından 16. Yaşının mumunu yakma lansmanını kutladı.   Bakanlık,  medya bakanlıkları, Sabah, Irak gazeteleri, uydu kanallarında çalışan gazeteciler ve medya mensuplarının yöneticilerinin katıldığı konferansta Irak medya örgütünün başkanı Sayın Mücahit Ebu El-Hill'in törende yaptığı konuşmada: El- Sabah, diktatör rejimin çöküşünden sonra Irak'ın ilk gazetesi ve Irak'ın özgür kalemleri, cesur ve yaratıcı ve ulusal Irak'ın bütün partileri ve parçaları için bir pota olduğunu söyleyerek,  Sabah Irak basını için katı bir okul olduğunu ve yüksek kaliteli kalemlerin çıkardığını, Irak halkının birliğini koruduğunu, bölünmüşlük ve ırkçılıkla savaştığını, hoşgörü ve barış kültürü yayınladığını da sözlerine ekledi. Ebu El-Hil, Sabah artık renkli gazeteler, bütünleşik baskı, iyi dağıtım, yazılı basında devam eden küresel gelişmeleri takip eden uzmanlık alanları ve eklerine yükseldiğini belirtti Ebu Hil, Hammudi Azab adlı sanatçının çizgi film sergisini açılışında, Irak'ın terörizm üzerindeki zaferini ve yolsuzluğa ve aşırılığa karşı mücadelede medyanın rolünü somutlaştıran 30 resim içeriyordu. El-Sabah Gazetesi 17 Mayıs 2003'te kuruldu.