Infografla: Yeni ve Yeniden Seçilmiş Milletvekillerinin Sayısı ve Yüzdesi

Wednesday 30th May 2018 - 14:35

Infografla:  Yeni ve Yeniden Seçilmiş Milletvekillerinin Sayısı ve Yüzdesi