Cumhurbaşkanı Ve Milletvekilleri Bir Toplantıda, Gerçek Seçmenlerin İradesine Saygı Gösterilmesini İstedi.

Wednesday 30th May 2018 - 01:10

Cumhurbaşkanı Ve Milletvekilleri Bir Toplantıda, Gerçek Seçmenlerin İradesine Saygı Gösterilmesini İstedi.
Bağdat: İNA   Cumhurbaşkanı Dr. Fuat Masum, milletvekili Nuri El- Maliki, Dr. Eyat Allavi ve Usame El-Nuceyfi ile Salı akşamı bir toplantı düzenledi. Toplantı, 12-5-2018 tarihinde yapılan dördüncü Temsilciler Meclisi seçimleriyle ilgili gelişmeleri, elektronik oylamanın sorunlarını ve daha sonra Irak'ın içinde ve dışında bir dizi seçim merkezinin sonuçlarına yönelik ihlaller veya müdahaleler ile suçlanmasının tartışılmasını içeriyordu. Toplantıda, Bağımsız Seçim Komisyonu da dâhil olmak üzere ilgili tüm organların Anayasa hükümlerine ve bu bağlamda yürürlükte olan yasalara tam olarak riayet etmeleri ve temyiz ve şikâyetleri ele almanın temel yollarını takip etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Toplantıda ayrıca, seçmenlerin gerçek iradesine saygı gösterilmesinin gerekliliği ve demokratik sürecin bütünlüğünün korunması ve ülkenin ulusal çıkarlarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğine de vurgu yapıldı.