Tunus Belediye Seçimleri 7 Yil Giyaptan Sonra Başladi

Sunday 06th May 2018 - 12:28

Tunus Belediye Seçimleri 7 Yil Giyaptan Sonra Başladi
İzleme-INA Tunus'taki belediye seçimleri, siyasi çevrelerin beklentisiyle, eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin çıkarılmasının ardından, yedi yıl içinde türünün ilk örneği olan büyük bir yarışmada Pazar sabahı başladı. Seçimlere yaklaşık 2068 liste katılıyor ve Yüksek Seçim Komisyonu'na sunulan toplam listelerin% 95.12'sini temsil ediyor. Tunus Anayasasının 7. Bölümü, “yerel otoritenin, yetkilerin yeniden dağıtılması için bir mekanizma olarak ve merkezi makamların ve ülkenin çeşitli kesimlerindeki yerel toplulukların rollerinin değiştirilmesi” olarak merkezileştirilmesini öngörmektedir.