Genel Sekreterlik, Su Tüketimini Rasyonelleştirmek İçin Medya Planını Tartışıyor

Tuesday 24th April 2018 - 14:26

Genel Sekreterlik, Su Tüketimini Rasyonelleştirmek İçin Medya Planını Tartışıyor
Bağdat-INA Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliğindeki Hükümet Bilgi ve İletişim Ofisi, çeşitli bakanlıkların yöneticileriyle, su tüketimini rasyonalize etmek için toplum bilincinin artırılmasına yönelik bir bilgilendirme planının başlatılması için bir toplantı düzenledi. Bildiride, "Su kaynakları, tarım, ticaret, gençlik, spor, Bağdat sekretaryası ve Bağdat valiliği bakanlıklarının medya direktörlerinin katıldığı toplantıda, su şebekelerine yönelik suistimaller sorununa değinilmesi ve nüfusun işgal ettiği tarım arazileriyle ilgili yasaların yasalaştırılması gereği vurgulandı." Ifadesi yer aldı. Açıklamada, "toplantıda toplama ekiplerinin Bağdat Sekreterliği kadroları tarafından aktif hale getirilmesi ve Tarım Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı arasında işbirliği kurulması ve modern sulama veya yerel üretim ekipmanlarının yerel olarak üretilmesi ve sulamada atıkların durdurulması önerildi.